Αναζήτηση στο Athletebond.gr
Follow us on Social Media
Επίλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει
Λίστα περιοχών
Λίστα
Λίστα
Λίστα περιοχών
Λίστα
Λίστα
Όροι Χρήσης και Πολιτική Προστασίας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ /ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.athletebond.gr, και η οποία θα αναφέρεται εφεξής ως «athletebond». Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και ανήκει στην ατομική επιχείρηση της ΒΑΛΑΜΟΝΤΕ ΔΑΝΑΗΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ , η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «Εταιρεία», που εδρεύει στην οδό Σκρα 1 και Μάρκου Μπότσαρη 10α, περιοχή Πεύκη Αττικής, με ΑΦΜ 046685390, (τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6122015, 210-6122466, 210-6122467,6977747975) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου valamonte@valamonte.gr & athletebond@athletebond.gr


ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Η ιστοσελίδαwww.athletebond.gr είναι μια σελίδα προβολής των αθλημάτων, των φορέων και των επαγγελματιών του αθλητικού χώρου.
Η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης της. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες Γενικούς ΌρουςΧρήσης, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Κατά συνέπεια, με την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ο Χρήστης δεσμεύεται να συμμορφώνεται και να σέβεται τους ακόλουθους όρους :


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Η athletebond διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας, ενδεικτικά για να συμμορφωθεί με κάθε καινούργιο κανονισμό ή νομοθεσία και/ή για να βελτιώσει την πρόσβαση του Χρήστη στην Ιστοσελίδα. Κάθε τροποποίηση που αφορά τη χρήση της Ιστοσελίδας θα ενσωματώνεται στους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης και τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχει γίνει αποδεκτή από κάθε χρήστη, που εισήλθε στην Ιστοσελίδα μετά την τροποποίηση.

Η χρήση της ιστοσελίδας athletebondαπό κάθε μέλος – επισκέπτη –χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη.
Η athletebondδιατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της, χωρίς καμία προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΑΠΟ ΑΠΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα δεν απαιτεί την καταχώρηση των στοιχείων των απλών χρηστών. Οι απλοί χρήστες θα έχουν αποκλειστικά και μόνο την δυνατότητα θετικής (like) ή αρνητικής (dislike)έκφρασης μέσω σχετικού εικονιδίου επί των θεμάτων της ιστοσελίδας καθώς και τη δυνατότητα κοινοποίησης (share) αυτών στα μέσα κοινωνικής τους δικτύωσης. Δυνατότητα καταχώρησης στην ιστοσελίδα σχολίων, ειδήσεων, κειμένων κλπ καθώς και οπτικοακουστικού υλικού θα έχουν μόνο εγγεγραμμένα μέλη/χρήστεςμε τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, που οι ίδιοι ορίζουν κατά τη διαδικασία της εγγραφής, δηλαδή το προσωπικό όνομα χρήσης (login), και τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) του κάθε Χρήστη. Οι εν λόγω κωδικοί πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπικοί και εμπιστευτικοί. Τα εγγεγραμμένα μέλη/χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για το απόρρητο του προσωπικού τους κωδικού πρόσβασης, καθώς και για τη χρήση αυτού και οφείλουν  να λαμβάνουν κάθε μέτρο για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών αυτών. Για κάθε τυχόν αλλαγή των εν λόγω στοιχείων τα εγγεγραμμένα μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά. Κάθε εγγεγραμμένο μέλος φέρει και την πλήρη ευθύνη για την χρήση των κωδικών του. Περαιτέρω, ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι η εκάστοτε χρήση των κωδικών του και συνακόλουθα η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας τεκμαίρεται αμάχητα ως γενόμενη από αυτόν τον ίδιο, σε περίπτωση δε νομικού προσώπου, από το νόμιμο εκπρόσωπό του.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του απλού χρήστη/επισκέπτη ή και του εγγεγραμμένου μέλους με τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, η Εταιρείαεπιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός της να παύσει την πρόσβαση του στην Ιστοσελίδα, με πρότερη ενημέρωσή του.
Παρόλο που η Εταιρεία καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια προκειμένου η Ιστοσελίδα να είναι προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, ωστόσο δεν δύναται σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί ότι τούτο θα καθίσταται πάντα εφικτό. Ειδικότερα, κυρίως για λόγους συντήρησης της Ιστοσελίδας ή/και ενημέρωσης αυτής ή/και για οποιονδήποτε άλλο λόγο τον οποίο η Εταιρείαδεν δύναται να ελέγξει, η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να διακοπεί.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥ ΧΡΗΣΤΗ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ
Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας athletebond υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του Δικτύου. Ο επισκέπτης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία που προκλήθηκε στην ιστοσελίδα από τον χρήστη/επισκέπτη λόγω ακατάλληλων ενεργειών του. Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο συμπεριφοράς, ο χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την δικαιούχο για κάθε ζημία που η ίδια υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.  


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ
Τυχόν πληροφορίες που προέρχονται από τρίτα μέρη συνιστούν έκφραση προσωπικών απόψεων των προσώπων αυτών. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους πληροφορίες.  
Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων (websites) και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "συνδέσμων", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση τους, ο Χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η παροχή των συνδέσμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του Χρήστη και η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου.


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ/ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οποιοσδήποτε θέλει να αποκτήσει το δικαίωμα δημοσίευσης σχολίων και θεμάτων στο athletebond, θα πρέπει να εγγραφεί ως μέλος. Η εγγραφή θα γίνεται από διαδικτυακή φόρμα αυτόματης εγγραφής, η οποία  συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο  και αποστέλλεται. Αρχικά, η εγγραφή θα είναι δωρεάν για έξι (6) μήνες, στην πορεία όμως θα αναβαθμιστεί σε ετήσια επί πληρωμή συνδρομή, η οποία θα καταβάλλεται είτε με τραπεζική κατάθεση είτε με χρήση κάρτας. Η δωρεάν συνδρομή/καταχώρηση μπορεί να συνεχιστεί γιά όσο χρονικό διάστημα κρίνει η Εταιρεία απαραίτητο. ΗΕταιρεία δεν μεταβιβάζει τα στοιχεία του εγγεγραμμένου χρήστη σε κανέναν άλλον και πουθενά αλλού.  
Η Εταιρεία παρέχει σταεγγεγραμμένα μέλη τη δυνατότητα να δημοσιεύουν περιεχόμενο όπως ενδεικτικά κείμενα, εικόνες και βίντεο σε διάφορα σημεία του διαδικτυακού τόπου. Το περιεχόμενο αυτό είναι και παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του εγγεγραμμένου μέλους/χρήστη που το δημοσίευσε ο οποίος και παραμένει ο μόνος υπεύθυνος για αυτό. Η χρήση της ιστοσελίδας από τα εγγεγραμμένα μέλη/χρήστες οφείλει να κινείται εντός του πλαισίου που θέτει ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη και να γίνεται με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει την χρήση του από τρίτους. Τα εγγεγραμμένα μέλη/χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά που μπορεί να έχει επιπτώσεις σε άλλους χρήστες και να προκαλέσει βλάβη/δυσλειτουργία της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής κατά της ιστοσελίδας, λόγω οποιασδήποτε μορφής παράβαση του, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την Εταιρεία στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης..
Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται χωρίς προηγούμενο έλεγχο από το site και ότι ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει κατά την κρίση του εκ των υστέρων οποιοδήποτε δημοσιευμένο από το εγγεγραμμένο μέλος/ χρήστη περιεχόμενο είναι εκτός θέματος, προσβλητικό, πορνογραφικό, παράνομο, κακόβουλοκ.α.   Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις σελίδες και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Επίσης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο δικτυακός τόπος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή ότι είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο που έχει δημοσιευτεί από κάποιοεγγεγραμμένο μέλος.  
Τα εγγεγραμμένα μέλη/χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν στο site:  - Να μην είναι παράνομο, προσβλητικό, υβριστικό, πορνογραφικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό. - Να μη στοχεύει να διαβάλει ή να συκοφαντήσει πρόσωπα, εταιρείες ή οργανισμούς. - Να μην παρεμποδίζει τη σωστή λειτουργία του δικτυακού τόπου. - Να μην παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων. - Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα. - Να μην συνιστά ποινικό αδίκημα με οποιοδήποτε τρόπο. - Να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.  
Περιεχόμενο το οποίο θα φέρει τα ανωτέρω χαρακτηριστικά αμέσως μόλις υποπέσει στην αντίληψη της Εταιρείας θα απομακρύνεται. Η αξιολόγηση του περιεχομένου που έχει δημοσιευτεί από τα εγγεγραμμένα μέλη καθώς και η χρήση αυτού του περιεχομένου σαν πληροφορία είναι αποκλειστική υπευθυνότητα του εγγεγραμμένου μέλους ή και του απλού χρήστη/επισκέπτη και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί το site ως υπεύθυνο για την ορθότητα και την χρησιμότητά του.


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας athletebond,εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτουν ότι κάτοχοι τους είναι τρίτοι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. «εφεξής περιεχόμενο» αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της athletebond και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ηathletebondδιατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα  αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδαςathletebondδιατίθεται στους χρήστες/επισκέπτες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της Εταιρείας. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια της Εταιρείας  ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του email: athletebond@athletebond.gr, τηλεφωνικά (2114177123, 6977747975), ή/και χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη φόρμα επικοινωνίας της πλατφόρμας.


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η ιστοσελίδα περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Επίσης, προβάλλει και παραπέμπει τόσο στο e-shop,όσο και στο φυσικό κατάστημα της ΒΑΛΑΜΟΝΤΕκαθώς και τρίτων. Η δικαιούχος δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών, ως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η δικαιούχος δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού, οι οποίοι φέρουν επίσης την ευθύνη απέναντι στον χρήστη/καταναλωτή για τα προϊόντα/υπηρεσίες τους καθώς και για τις απαραίτητες εγγυήσεις, αδειοδοτήσεις, εγγραφές σε αρχές/μητρώα και σημάνσεις των προϊόντων/υπηρεσιών τους. Η δικαιούχος δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείαςδιέπει τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται ή παρέχονται από εσάς στην Ιστοσελίδα.Η athletebond δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των απλών χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών της ιστοσελίδας της, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι οικειοθελώς θα παρέχουν, και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Σε κάθε περίπτωση, η athletebond βεβαιώνει ότι οι προσωπικές πληροφορίες των απλών και εγγεγραμμένων χρηστών φυλάσσονται με επιμέλεια, βάσει των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 4624/2019) και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ ( Κανονισμός ΕΕ 2016/679).


COOKIES
Για την σωστότερη λειτουργία της Ιστοσελίδας και την καλύτερη πλοήγησή του επισκέπτη/χρήστη ή και των εγγεγραμμένων μελών αυτής, καθώς και για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας, χρησιμοποιούμε cookies.
Για να επωφεληθεί κανείς από όλες τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας είναι προτιμότερο να ρυθμίσει τις παραμέτρους της μηχανής πλοήγησης ώστε να δέχεται τα cookies. Τα cookies της Ιστοσελίδας δεν περιέχουν δεδομένα που επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη.
Τα προτεινόμενα cookies θα είναι μόνο τα απαραίτητα/αναγκαία για την ορθή λειτουργία της σύνδεσης. Οτιδήποτε άλλο θα είναι προαιρετικό και μόνο κατ’ επιλογή.


ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΝΟΜΟΣ-ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας athletebond συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών/επισκεπτών ή και των εγγεγραμμένων μελών και της ιστοσελίδας athletebond, και κατά συνέπεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της ιστοσελίδας athletebond ή με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, θα γίνεται κατ' αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και τα σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για κάθε ερώτηση ή διευκρίνηση, σχετική με την ιστοσελίδα οι χρήστες μπορούν να μας καλέσουν στο τηλ. 210-6122015, 210-6122466,2114177123, 6977747975 καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( 09:00 έως 17:00) πλην των αργιών .
Επίσης οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση athletebond@athletebond.gr 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η ατομική επιχείρηση ΒΑΛΑΜΟΝΤΕ ΔΑΝΑΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  που εδρεύει επί της οδού  Σκρα, αριθ. 1, ΤΚ 15121, Πεύκη, η οποία διατηρεί την διαδικτυακή πλατφόρμα www.athletebond.gr,(εφεξής καλούμενη «athletebond»), έχει σαν σκοπό την προώθηση του αθλητισμό στην Ελλάδα. Στην πλατφόρμα www.athletebond.grπροβάλλονται πληροφορίες για αθλητικούς φορείς, αθλητικές δράσεις, ομάδες και σωματεία από όλους τους χώρους του αθλητισμού, καθώς και για αθλητικά προϊόντα ή υπηρεσίες. Η athletebond, συμμορφούμενη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 2016/679, εφεξής καλούμενο «Κανονισμό» και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και υπό την ιδιότητά της ως Υπευθύνου Επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, στα πλαίσια  εκπλήρωσης του σκοπού της, της άσκησης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και προς εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεών της. Στα πλαίσια του ως άνω Κανονισμού, η athletebondέχει προβεί σε μια σειρά ενεργειών για τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη νόμιμη τήρηση, επεξεργασία και ασφαλή φύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όλων των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται μαζί της, δεσμευόμενης να τα διασφαλίζει με κάθε τρόπο από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, καταστροφή, αθέμιτη διαβίβαση και επεξεργασία τους. Οι εν λόγω ενέργειες αφορούν σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με την athletebond, όπως ενδεικτικά, χρήστες της πλατφόρμας, διαφημιζόμενους, αθλητές, και γενικά όλα τα φυσικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με οποιοδήποτε τρόπο με αυτήν, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, χρησιμοποιούνται, οι κάτωθι ορισμοί:

 1. Στοιχεία Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα»): Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμό ταυτότητας, αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), δεδομένα θέσης. 
 2. Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν στην υγεία ή στη σεξουαλική ζωή ή στο γενετήσιο προσανατολισμό του φυσικού προσώπου.
 3. Υποκείμενο των Δεδομένων:Το ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα ή/και τα Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με την Επιχείρηση, όπως χρήστες της πλατφόρμας.
 4. Επεξεργασία:Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε προσωπικά δεδομένα  ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 5. Υπεύθυνος Επεξεργασίας:  Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, ξεχωριστά ή από κοινού, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των  προσωπικών δεδομένων. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας θεωρείται η ατομική επιχείρηση ΒΑΛΑΜΟΝΤΕ ΔΑΝΑΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, η οποία και διατηρεί την πλατφόρμα athletebond.
 6. Εκτελών την Επεξεργασία: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής, οποιοσδήποτε οργανισμός / φορέας / υπηρεσία και γενικά τρίτος προς τον οποίον η athletebondστέλνει προσωπικά δεδομένα, θεωρείται Εκτελών την Επεξεργασία, όπως πχ. λογιστές, δικηγόροι, εξωτερικοί συνεργάτες .
 7. Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων:Η παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
 8. Εποπτική Αρχή: Είναι δημόσια αρχή σε μια χώρα της ΕΕ που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ), ΕΕ 2016/679. Στην Ελλάδα, η αρμόδια Εποπτική Αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr).
 9. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται ηΕπιχείρηση

 

Για την έναρξη και τη διατήρηση οποιασδήποτε συναλλακτικής σχέσης με φυσικά πρόσωπα, η athletebondδύναται να  συλλέγει και να επεξεργάζεται τα ακόλουθα,  κατ’ ελάχιστον,  προσωπικά δεδομένα.

α)  Στοιχεία επικοινωνίας:  όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο κινητό, τηλέφωνο σταθερό,  διεύθυνση κατοικίας/εργασίας, πόλη, ταχυδρομικός κώδικα, τηλέφωνο εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

β) Προσωπικά Στοιχεία:αριθμός δελτίου ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ), Δ.Ο.Υ. επαγγελματική ιδιότητα, αθλητικό ενδιαφέρον.

 γ) Τραπεζικά & Οικονομικά στοιχεία: αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, αριθμός iban, αριθμό πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας, στοιχεία πιστωτικού ιδρύματος.

δ)   Δεδομένα που αφορούν συμβάσεις: επωνυμία και διακριτικό τίτλο,  έδρα ατομικής επιχείρησης, όνομα, επίθετο νομίμου εκπροσώπου νομικών προσώπων, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), ΔΟΥ, αριθμό δελτίου ταυτότητας.

στ) Επιπλέον στοιχεία: όνομα χρήστη (username) και κωδικός χρήστη (username)

 

 1. Νομιμότητα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η athletebondεπεξεργάζεται νόμιμα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, με νομική βάση αυτή της σύμβασης, καθώς και της εκπλήρωσης νομίμων υποχρεώσεων.

 

 1. Σκοποί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η athletebondσυλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στα πλαίσια της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και προς εκπλήρωση του σκοπού της και των νομίμων υποχρεώσεών της.

Ειδικότερα, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τους κάτωθι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφερόμενους σκοπούς:

α) εγγραφή συνδρομητών / χρηστών στην πλατφόρμα της athletebond.grή για την πρόσβαση επισκεπτών στην πλατφόρμα,

β) για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με αθλητικούς φορείς, αθλητικές δράσεις και δραστηριότητες, αθλητικές ομάδες, σωματεία από όλο τον χώρο του αθλητισμού,

γ) για την ανάρτηση νέων σχετικά με την αθλητισμό,

δ) για την προβολή διαφημίσεων σχετικών με αθλητικά προϊόντα ή υπηρεσίες,

ε) για την  πραγματοποίηση πληρωμών συνδρομών των εγγεγραμμένων χρηστών.

στ) για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με αθλητικά νέα, εφόσον έχει εκδηλωθεί αντίστοιχο ενδιαφέρον

ζ) για ενέργειες μάρκετινγκ (εμφάνιση εξατομικευμένων διαφημίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωση ή   συμμετοχή σε διαγωνισμούς

 

4. Πηγές Προσωπικών Δεδομένων

Η athletebondσυλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται  απευθείας από τα ίδια τα υποκείμενα (φυσικά πρόσωπα τα οποία απευθύνονται σε αυτή), στα πλαίσια άσκησης της δραστηριότητάς της και προς εξυπηρέτηση των σκοπών της.

Ειδικότερα, κατά την εγγραφή του ο χρήστης της πλατφόρμας, συμπληρώνει προδιατυπωμένη φόρμα όπου εισάγει τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που του ζητούνται.

Η athletebondενδέχεται να λαμβάνει δεδομένα προσωπικά χαρακτήρα από συνεργαζόμενους φορείς (όπως αθλητικά σωματεία, αθλητικές ομάδες κλπ).

 

 1. Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται, εφόσον απαιτείται για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της athletebond, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προς:

α) πιστωτικά ιδρύματα για την εκτέλεση πληρωμών,

β) Δ.Ο.Υ., ΑΑΔΕ, για την εξακρίβωση των στοιχείων των χρηστών ή την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων,

γ) αθλητικούς φορείς, όπως αθλητικά σωματεία κλπ.

δ) συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με αθλητικά είδη ή υπηρεσίες.

 

 1. Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες ή Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η athletebondδεν διαβιβάζει, ούτε γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 1. Λήψη αποφάσεων με αυτοματοποιημένο τρόπο ή κατάρτιση προφίλ

Η athletebondενδέχεται να  χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται για τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ των υποκειμένων πχ για διαφημιστικούς σκοπούς ή για μάρκετινγκ.

 

 1. Χρόνος διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων

Η athletebondδιατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται για όσο χρόνο παραμένει εγγεγραμμένος ο χρήστης στην πλατφόρμα.

 

 1. Αρχές που διέπουν τη διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων

Η athletebondδιασφαλίζει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις  ακόλουθες γενικές αρχές που επιβάλλονται από τη νομοθεσία προστασίας των προσωπικών δεδομένων:

α) Αρχή της νομιμότητας, δικαιοσύνης και διαφάνειας: Τα προσωπικά δεδομένα  υποβάλλονται μόνο σε νόμιμη, δίκαιη και διαφανή επεξεργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

β) Αρχή του περιορισμού του σκοπού: Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, ήτοι  για την εκπλήρωση των σκοπών της athletebond, χωρίς να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς.

γ) Αρχή της ελαχιστοποίησης των  δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα  που συλλέγονται από την athletebondείναι όσα επαρκούν, είναι συναφή και περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

δ)  Αρχή της ακρίβειας / ποιότητας δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι ακριβή και, εφόσον και όποτε χρειάζεται, ενημερώνονται και επικαιροποιούνται. Ανακριβή προσωπικά δεδομένα διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση.

ε) Αρχή του περιορισμού της περιόδου διατήρησης των δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται σε αναγνωρίσιμη μορφή για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο και μετά ανωνυμοποιούνται. 

στ) Αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που διασφαλίζει την κατάλληλη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία καταστροφή ή ζημία, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.

 

 1.  Δικαιώματα υποκειμένων

Τα συναλλασσόμενα με την athletebondφυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων), διατηρούν τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία από την Επιχείρηση, ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, στα είδη επεξεργασίας ανά κατηγορία δεδομένων και στους αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών τους, στους οποίους διαβιβάζονται νόμιμα.

β) Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή εσφαλμένων προσωπικών δεδομένων ή συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων.

γ)  Δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Επιχείρησης για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους.

 

 1.  Τρόπος άσκησης δικαιωμάτων

Κάθε αίτημά αναφορικά με τα προσωπικά  δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων, πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς:ΒΑΛΑΜΑΝΟΝΤΕ ΔΑΝΑΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. Σκρα 1, Πεύκη ΤΚ: 15121 ή να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: athletebond@athletbond.gr..

Άρνηση της athletebondή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων που υποβάλλονται από τα υποκείμενα κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους, παρέχει το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλη αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.(Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, http://www.dpa.gr).

 

 1.  Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)

Η athletebond έχει ορίσει Υπεύθυνο  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «DPO), ο οποίος διαθέτει την απαιτούμενη γνωσιακή και διαχειριστική επάρκεια για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, β) εγγυάται ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων του ρόλου του με τυχόν άλλα καθήκοντα ή και υποχρεώσεις, γ) δεσμεύεται από την τήρηση του απορρήτου / εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων μπορούν να έχουν άμεση και ανεμπόδιστη επικοινωνία με τον DPO για οποιοδήποτε σχετικό με την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων θέμα.

Αναλυτικότερα, ο DPO είναι υπεύθυνος στα πλαίσια του εθνικού και ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου:

α)  Για την κάθε είδους επικοινωνία και συνεργασία της athletebondμε τις αρχές για τα σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων θέματα,

β)  Για τη διατήρηση επίκαιρου καταλόγου με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων,

γ)  Για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και με τις διατάξεις της παρούσας πολιτικής, όπως αυτή θα τροποποιείται και θα επικαιροποιείται.

δ)  Για την ενημέρωση του προσωπικού της athletebond,  σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Κανονισμό.

ε)  Για την παρακολούθηση της εφαρμογής ορθών πρακτικών που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων της άσκησης δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, της διαβίβασης προσωπικών δεδομένων, της διαχείρισης περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων και της αντιμετώπισης παραπόνων σχετικά με προσωπικά δεδομένα.

η) Για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τις απαιτήσεις της πολιτικής και του κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα.

θ) Για την επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής και έκδοση / επικαιροποίηση τυχόν επιμέρους πολιτικών, κατευθυντήριων οδηγιών και διαδικασιών σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα.

ι) Για τους  περιοδικούς ελέγχους συμμόρφωσης / εσωτερικές επιθεωρήσεις για την τήρηση των απαιτήσεων της πολιτικής και του κανονιστικού πλαισίου και ενημέρωση της διοίκησης.

Ως DPO ορίζεται ο : ΒΑΛΑΜΟΝΤΕ ΔΑΝΑΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

                       

 1.  Τήρηση  Εχεμύθειας & Εμπιστευτικότητας

Η athletebondκαι το προσωπικό του δεσμεύονται για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν στα φυσικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με αυτήν.

Κάθε εμπιστευτική πληροφορία αντιμετωπίζεται με τη δέουσα εχεμύθεια και εφαρμόζονται αυστηρά οι νόμοι και κανονισμοί που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. 

Για την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής του προσωπικού, κάθε συνεργάτη και τυχόν τρίτων δεν επιτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση βίντεο, μαγνητοφώνησης ή με άλλο τρόπο καταγραφή και τήρηση δεδομένων.

 

 1. Εκπαίδευση Προσωπικού

Η athletebond, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, οφείλει να εκπαιδεύσει και να ενημερώσει όλο το προσωπικό σχετικά με τον Κανονισμό, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που λαμβάνονται,  τις νέες τεχνολογίες και τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται, ώστε να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη παιδεία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Κατά το σχεδιασμό νέων συστημάτων ή τεχνολογιών ή/και διαδικασιών ή ενεργειών εν γένει, καθώς και κατά την αναθεώρηση και αναπροσαρμογή υφιστάμενων συστημάτων ή/και διαδικασιών, ή/και τεχνολογιών και εφόσον εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να προβλέπεται η διασφάλιση ότι έχουν ενσωματωθεί και τηρούνται όλες οι απαιτήσεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Το δε προσωπικό, θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τα νέα συστήματα.

 

 1. Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων

Η athletebondλαμβάνει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων, ώστε να αποτρέπεται το ενδεχόμενο κάθε είδους βλάβης για φυσικά πρόσωπα, όπως, περιορισμό των δικαιωμάτων τους, διακρίσεις σε βάρος τους, απώλεια της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων, περιορισμό των ελευθεριών τους, βλάβη της φήμης τους και της εικόνας τους, οικονομικών απωλειών και επιπτώσεων.

Κάθε υπάλληλος της athletebondέχει υποχρέωση να αναφέρει στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), οποιοδήποτε περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων υποπέσει στην αντίληψή του.

O DPO, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων της athletebond, θα πρέπει να ελέγξει την αναφορά για να διαπιστώσει αν πράγματι υπήρξε παραβίαση. Εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία αντιμετώπισης της παραβίασης:

α) Στην περίπτωση που η  athletebondενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

β) Στην περίπτωση που η athletebondενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, οφείλει να γνωστοποιήσει εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από τη στιγμή που έλαβε γνώση της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, την αρμόδια εποπτική Αρχή, ήτοι την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εκτός αν η παραβίαση δεν θέτει σε κίνδυνο τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποκειμένων.

γ) Στην περίπτωση που η παραβίαση προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων, η athletebond, με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ανακοινώνει στα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων την παραβίαση,  περιγράφοντας με σαφήνεια τη φύση της παραβίασης, τις πιθανές συνέπειες της παραβίασης αυτής και τα μέτρα που έλαβε ή προτίθεται να λάβει για την αντιμετώπισή της.

Εάν η ατομική ειδοποίηση των υποκειμένων συνεπάγεται δυσανάλογες δαπάνες ή δυσανάλογη προσπάθεια, είναι δυνατόν να γίνει δημόσια ανακοίνωση ή λαμβάνεται παρόμοιο / ανάλογο μέτρο με το οποίο τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων, ενημερώνονται με εξίσου αποτελεσματικό τρόπο.

Εφόσον η athletebond, έχει εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία εφαρμόστηκαν στα προσωπικά δεδομένα, καθιστώντας τα μη κατανοητά (πχ. μέσω κρυπτογράφησης ή διασφαλίζοντας ότι δεν θα προκύψει κίνδυνος για τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των υποκειμένων, τότε η ανακοίνωση αυτή δεν απαιτείται και η athletebondθα αξιολογήσει πώς και εάν αυτή θα λάβει χώρα.

 

 1. Πολιτική cookies

 Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον Διακομιστή (server) της ιστοσελίδας στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής, με την οποία ο χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα της ΠΡΟΝΟΗ.

Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser πχ. google chrome) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης και τις συσκευές που χρησιμοποιεί.

Γενικώς τα cookies επιτελούν πολλές λειτουργίες, όπως το να διευκολύνουν την περιήγηση του χρήστη από τη μία ιστοσελίδα στην άλλη, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις του και γενικά να βελτιώνουν την περιήγηση στην ιστοσελίδα.

Τα cookies διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν.

Στο www.athletebond.grχρησιμοποιούμε «αυστηρώς απαραίτητα» cookies» , cookies επιδόσεων για να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας.

α) Αυστηρώς Απαραίτητα cookies:

Ο ρόλος των cookies αυτών είναι η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στη συσκευή του χρήστη, με αποκλειστικό σκοπό την διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας ή, στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο, για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα νε επιλέξει αν θα απορρίψει την εγκατάσταση των cookies αυτών, καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της ιστοσελίδας της athletebond.

β)  Cookies επιδόσεων(google analytics): 

Τα cookies  αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που ο χρήστης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα της athletebond, όπως για παράδειγμα τις σελίδες που επισκέπτεται συχνότερα, τη σελίδα από την οποία προήλθε η επίσκεψη του χρήστη, ο τύπος του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης κλπ. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες στατιστικές πληροφορίες που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του επισκέπτη. Χρησιμοποιούμε cookies με αποκλειστικό σκοπό την ανάλυση της επισκεψιμότητας και τη βελτίωση των επιδόσεων του www.athletebond.gr, ενώ λαμβάνουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σας, πχ. ανωνυμοποίηση διεύθυνσης IP.

.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Τροποποιήσεις

Hathletebondεπεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων, για κάθε διαφορά δε, που μπορεί να προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής, εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό και αρμόδια Δικαστήρια αυτά των Αθηνών.

Η παρούσα πολιτική, θα ενημερώνεται όποτε και εφόσον, αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, αυτό θα δημοσιεύεται σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας της athletebond(www.athletebond.org.gr).

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

 

Εναρξη Ισχύος Παρούσας Πολιτικής: 25 Μαϊου 2018

Τελευταία τροποποίηση:  Μάιος   2020

Επιλογή νέων
Επικοινωνία
211 4177123
697 7747975
Σκρα 1, 15121 Πεύκη
Newsletter
Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα και προσφορές από το Athletebond.
Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου
Copyright © 2021 | Athletebond.gr ® | Web Design & Web Development by ELED - Interactive Marketing Agency
Επιλογές Cookie
Χρησιμοποιούμε cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του www.athletebond.gr. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας συμφωνείτε με τη χρήση τους. Μάθετε περισσότερα ... Ρυθμίσεις OK

Η ιστοσελίδα μας (www.athletebond.gr) συλλέγει τα εξής cookies:

Αυστηρά απαιτούμενα cookies
Αυτά τα cookies είναι απαιτούμενα για την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου. Αν στο πρόγραμμα περιήγησης αποκλείσετε τα cookies, ο ιστοτοπός μας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.

Ανάλυση και Στατιστικά
Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετράμε την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου μας και να παρακολουθούμε τις πηγές επισκεψιμότητας.

Διαφήμιση και Μάρκετινγκ
Αυτά τα cookies συνήθως καθορίζονται από τους συνεργάτες μας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν ένα προφίλ με τα ενδιαφέροντά σας και να σας εμφανιστούν αργότερα σχετικές διαφημίσεις.

Αποθήκευση Επιλογών
ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΕ ΟΛΑ